KUKORICA HIBRIDEK JELLEMZŐI

 

Kukorica vetőmag választékunk szemes és nagy hozamú silókukorica:

  • Korai érésű hibridek (FAO 250 - FAO 290)

  • Középérésű hibridek (FAO 300 - FAO 400)

  • Késői érésű siló  (FAO 410 - FAO 510)

  • Különleges - piros szemű - kukorica 

 

Hibridek általános jellemzői:

Jó alkalmazkodóképességű kukorica hibridek

Több fajta alkalmas kettős hasznosításra

Szélsőséges körülmények között is biztos hozam

Több hibrid kétcsövűségre hajlamos

Tartós szárazságban és aszályban is biztos termés

 

Ökológiai tényezőkhöz való kiváló alkalmazkodó képesség:

Monokultúrát jól tűrik 

Szerény igényű, mérsékeltebb műtrágyázás mellett is jó termést adnak

Öntözetlen területeken is helyt állnak 

Különböző gyengébb minőségű és kötöttebb, aszályos területeken is sikerrel termeszthetőek

 

Egyéb tulajdonságok, rezisztencia: 

Gyomirtó szerekkel szemben vegyszerérzékenységük nincsen

Gyökérszelekciós nemesítési módszerből adódó előnyök: 

Erős gyökérzettel rendelkező hibridek 

Jellemző a jó tápanyag-reakció 

Keléskori stressz hatásokat jól tolerálják 

Talajviszonyokhoz jól alkalmazkodnak 

Kevés csapadékot is jól hasznosítják 

Szárazságtűrésük kimagasló 

   

Szárszilárdság:

Erős szárszilárdság

Kiváló állóképességűek

Ellenállnak az időjárási viszontagságoknak

Érési időt elérve nem dőlnek meg

Késői kukorica betakarítás sem okoz problémát

 

 

További információk: 
+ 36 70 / 850 91 03
agnes.toth.kiskunkft@gmail.com